fbpx

SUPERMOCNA

masa szpachlowa

do łączenia płyt g-k bez taśmy oraz naprawy uszkodzeń

ŚMIG C-50

polecamy nasze artykuły:

Mieszadło – jakie wybrać?

Mieszadło – jakie wybrać?

W przypadku prac budowlanych i wykończeniowych bardzo często wyroby budowlane należy odpowiednio przygotować do użycia. Wiele wyrobów sprzedawanych w formie sypkiej wymaga wymieszania z wodą, w odpowiedniej proporcji.

czytaj dalej
Co to jest szpachlowanie  Q1, Q2, Q3 i Q4?

Co to jest szpachlowanie Q1, Q2, Q3 i Q4?

Dla ułatwienia określenia zakresu prac przy szpachlowaniu płyt g-k wyszczególnione zostały 4 poziomy, które już na starcie wyznaczają zakres obróbki suchej zabudowy. W zależności od planowanego wykończenia szpachlowanie łączeń można zakończyć na wybranym poziomie.

czytaj dalej

polecamy nasze artykuły:

Mieszadło – jakie wybrać?

Mieszadło – jakie wybrać?

W przypadku prac budowlanych i wykończeniowych bardzo często wyroby budowlane należy odpowiednio przygotować do użycia. Wiele wyrobów sprzedawanych w formie sypkiej wymaga wymieszania z wodą, w odpowiedniej proporcji.

czytaj dalej

Właściwości

IDEALNIE BIAŁA

ŚMIG C-50 zarówno w postaci mokrej pasty, jak i po związaniu i wyschnięciu ma kolor biały.

ELASTYCZNA I ODPORNA NA SPĘKANIA

Masa ŚMIG C-50 dzięki polimerowym siecią powiązań po wyschnięciu i związaniu jest wysoce elastyczna i odporna na spękania. UWAGA! Produkt osiąga trwałość struktury, elastyczność i odpowiednią przyczepność dopiero po całkowitym wyschnięciu oraz zakończeniu procesu wiązania.

EKONOMICZNA I WYGODNA W UŻYCIU

Masa ŚMIG C-50 przeznaczona jest do natychmiastowego użycia zaraz po otwarciu opakowania. Prace można przerywać w dowolnym momencie, dokładnie zamykając wiadro. Po kolejnym otwarciu masę można używać ponownie. ŚMIG C-50 należy nakładać prosto z wiadra bez jakichkolwiek zabiegów przygotowawczych. Znacząco podnosi to komfort pracy i przyczynia się do oszczędności czasu nawet o 10% (poprzez pominięcie szeregu czynności związanych z przygotowaniem tradycyjnych zapraw gipsowych). Dzięki możliwości wykorzystania całej zawartości wiadra, masa jest także bardziej ekonomiczna od zapraw przygotowywanych tradycyjnie. Podczas przygotowywania mieszanki z suchej zaprawy często zdarza się, iż duża część przygotowanego materiału nie jest wykorzystana, wiąże i nadaje się jedynie do wyrzucenia. Z gotowymi masami takie marnotrawstwo nie ma miejsca, gdyż nakładamy z wiaderka tylko taką ilość materiału, jaka jest niezbędna, resztę możemy użyć w późniejszym czasie, należy jedynie szczelnie zamknąć opakowanie.

Szerokość warstwy

Krawędzie płyt profilowanych fabrycznie montować ze szczeliną szerokości 3-5 mm. Krawędzie ciętych płyt sfazować pod kątem 45º, zagruntować Gruntem Uniwersalnym K-15 i montować ze szczeliną 1-2 mm.

Czas wysychania 2 godziny

Czas wiązania zaprawy wynosi około 1-2 godzin w przypadku warstwy o grubości 1 mm oraz ok. 24 godziny w przypadku warstwy o grubości 5 mm (w temperaturze +20°C przy dobrej wentylacji. Czas wiązania może wydłużyć się, bądź skrócić w zależności od temperatury. Temperatura poniżej +10°C powoduje ustanie reakcji wiązania.

Wytrzymałość połączeń

Podatność spoin na pękanie spowodowana jest niską wytrzymałością połączeń wykonywanych tradycyjnie z gipsu szpachlowego i taśmy papierowej. Jej wytrzymałość wynosi ok. 320 N, podczas gdy wytrzymałość typowej płyty osiąga przeciętnie 520 N. Masa szpachlowa ŚMIG C-50 zbrojona siecią polimerowych łańcuchów gwarantuje wyższą wytrzymałość spoin nawet bez użycia taśmy.

ŚMIG C-50 - Nakładaj prosto z wiaderka

Otwórz wiaderko Masy C-50 i używaj! Nie musisz przygotowywać masy, bo w środku masz gotowy produkt o idealnej konsystencji, świetnie przystosowany do sposobu pracy jaki lubisz!

Zastosowanie ŚMIG C-50

Profil fabryczny

Do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych o profilu fabrycznym.

Profil fazowany

Do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych o krawędziach ręcznie fazowanych.

Naprawa ubyktów

Do uzupełniania pęknięć,
rys i ubytków powstałych napowierzchni ścian i sufitów.

Zatapianie narożników

Do zatapiania narożników.

użycie ŚMIG C-50: 
sam zobacz jakie to proste!

Spoinowanie płyt g-k bez taśmy!

Idealnie sprawdzi się w miejscach szczególnie narażonych na odkształcanie jak sufity na poddaszu. Zapewniając elastyczne połączenie unikniemy spękań w newralgicznych miejscach na sufitach i ścianach.

Zbrojna sieć łańcuchów polimerów gwarantuje bardzo wysoką wytrzymałość spoin. Wysoka elastyczność i wytrzymałość zapewnia trwałość połączeń bez konieczności stosowania taśmy wzmacniającej.

Wytrzymałość na rozciąganie

Badania przeprowadzono zgodnie z Normą Europejską EN 13963 pkt. 5.8.1 metodą „do pojawienia się pierwszych pęknięć”.

710 kg/m

  • Krawędź o profilu fabrycznym
  • C-50

780 kg/m

  • Krawędź o profilu fabrycznym
  • Grunt K-15
  • C-50

900 kg/m

  • Krawędź o profilu fabrycznym
  • Grunt K-15
  • C-50
  • Taśma papierowa

1100 kg/m

• Krawędź cięta pod kątem 45 stopni
• Grunt K-15
• C-50
• Taśma papierowa

MARIO BUDOWLANIEC poleca!

Sprawdź jak ŚMIG C-50 wypadał w niezależnym teście Maria Budowlańca, umieszczonym na kanale YouTube. W teście zobaczysz jak pod wpływem dodawanego obciążenia zachowywały się poszczególne łączenia płyt gipsowo-kartonowych.

Wykonanie

1. przygotowanie podłoża

Przed rozpoczęciem spoinowania należy odpowiednio przygotować powierzchnię styków płyt. Płyty powinny być trwale przymocowane do konstrukcji nośnej, suche, pozbawione pyłu, kurzu. Ostre krawędzie należy sfazować, odpylić i zagruntować Gruntem Uniwersalnym ŚMIG K-15. W narożnikach i kątach obsadzić kątowniki.

2. Wypełnianie

Przestrzeń pomiędzy krawędziami należy wypełnić masą C-50 za pomocą szpachelki, trzymając ją pod kątem umożliwiającym dokładne wciśnięcie masy w szczelinę. Pozostawić do wyschnięcia. Po 24 godzinach nałożyć kolejną warstwę masy C-50. 

3. Wygładzanie

Ostateczne wygładzenie z powierzchnią płyty należy wykonać po całkowitym wyschnięciu zaprawy, poprzez szlifowanie siatką poliwęglanową lub papierem ściernym nr 80-150. Celem ułatwienia procesu szlifowania do wykonania warstwy wykończeniowej zaleca się stosować gładź szpachlową ŚMIG A-2 lub A-6.

4. Kolejna warstwa

Jeżeli powierzchnia pierwszej warstwy nie jest idealnie równa zaleca się miejscowe uzupełnienie, bądź nałożenie cieńszej warstwy masy. Przed nałożeniem kolejnej warstwy gładzi, a także przed rozpoczęciem prac malarskich koniecznie należy usunąć pył z powierzchni lub związać go z podłożem. 

5. Wykańczanie

Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaprawy, a także przed rozpoczęciem prac malarskich należy usunąć pył lub związać go Gruntem Uniwersalnym K-15. Dla uzyskania odpowiedniej jakości powłok malarskich zaleca się także wyrównanie chłonności płyt i spoin poprzez pokrycie całości Gruntem ŚMIG K-15

Zastrzeżenia
Produktu nie należy stosować na płyty zawilgocone (możliwość zmiany wymiarów płyty podczas dosychania, co może skutkować spękaniem masy do spoinowania) i objętych korozją biologiczną. Przed nałożeniem nie należy moczyć powierzchni wodą, ani nie gruntować niesprawdzonymi gruntami. Nie należy stosować masy w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza na stałe przekracza 70%. Wilgoć pojawiająca się okresowo, np. w pralniach, kuchniach czy łazienkach, nie jest szkodliwa. W czasie schnięcia zaprawy należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Produktu nie należy stosować do wypełniania spoin i ubytków szerszych niż 5 mm. W razie konieczności przemieszać przed użyciem.
Opakowania
Produkt pakowany i sprzedawany jest w plastikowych wiaderkach, o masie 1.5, 5, 10, 17 kg. Wiadra powinny być przechowywane w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od 0 do +40°C, najlepiej na paletach. Spiętrzenie palet jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi narażeniem towaru na zniszczenie, zaś osoby przebywające w pobliżu na utratę życia lub zdrowia.
GWARANCJA
Okres przydatności produktu do użycia wynosi maks. 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. W tym okresie producent gwarantuje spełnienie podanych właściwości produktu, o ile został prawidłowo przechowywany i zastosowany zgodnie z przeznaczeniem, wytycznymi oraz przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP.
Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny.
DANE TECHNICZNE
Skład chemiczny: mieszanka surowców mineralnych, dyspersji polimerowej, chemicznych dodatków modyfikujących i wody, o konsystencji tiksotropowej pasty.
Zgodność z normami: EN 13963:2005; EN 13963:2005/AC:2006
Przyczepność do płyty g-k: ≥ 0,25 N/mm2
Reakcja na ogień: klasa A2-s1,d0
Wytrzymałość na zginanie: 355 N
Ciężar właściwy: 1,5 kg/
l Temperatura aplikacji: od +10 do +40°C
Temperatura przechowywania: od 0 do +40°C
Wydajność dla spoiny o krawędziach fabrycznych: 0,4 kg/mb
Wydajność dla spoiny o krawędziach ściętych 45º: 0,3 kg/mb
Praktyczna wydajność na jednostkę powierzchni: ok. 0,5 kg/m2
Czas wiązania przy warstwie 1 mm: 1-2 h przy temp. +20°C i wilgotności 50%
Maksymalna szerokość spoiny: 5 mm