fbpx

biała gotowa

gładź szpachlowa Szybkoschnąca

ŚMIG A-6

polecamy nasze artykuły:

Mieszadło – jakie wybrać?

Mieszadło – jakie wybrać?

W przypadku prac budowlanych i wykończeniowych bardzo często wyroby budowlane należy odpowiednio przygotować do użycia. Wiele wyrobów sprzedawanych w formie sypkiej wymaga wymieszania z wodą, w odpowiedniej proporcji.

czytaj dalej
Co to jest szpachlowanie  Q1, Q2, Q3 i Q4?

Co to jest szpachlowanie Q1, Q2, Q3 i Q4?

Dla ułatwienia określenia zakresu prac przy szpachlowaniu płyt g-k wyszczególnione zostały 4 poziomy, które już na starcie wyznaczają zakres obróbki suchej zabudowy. W zależności od planowanego wykończenia szpachlowanie łączeń można zakończyć na wybranym poziomie.

czytaj dalej

polecamy nasze artykuły:

Mieszadło – jakie wybrać?

Mieszadło – jakie wybrać?

W przypadku prac budowlanych i wykończeniowych bardzo często wyroby budowlane należy odpowiednio przygotować do użycia. Wiele wyrobów sprzedawanych w formie sypkiej wymaga wymieszania z wodą, w odpowiedniej proporcji.

czytaj dalej
Właściwości
IDEALNIE BIAŁA

ŚMIG A-6 zarówno w postaci mokrej zaprawy jak i gotowej gładzi ma kolor biały.

Schnie szybciej od innych gotowych gładzi polimerowych
ŚMIG A-6 charakteryzuje się krótkim czasem wysychania. Dzięki nowoczesnej formule schnie 2-krotnie szybciej niż tradycyjne gładzie gotowe, co umożliwia szybsze przystąpienie do prac końcowych a tym samym szybsze ukończenie prac w ogóle.
Elastyczna i odporna na spękania
Gładź ŚMIG A-6 po wyschnięciu i związaniu jest wysoce elastyczna i odporna na spękania. UWAGA! Produkt osiąga trwałość struktury, elastyczność i odpowiednią przyczepność dopiero po całkowitym wyschnięciu oraz zakończeniu procesu wiązania.  
Ekonomiczna i wygodna w użyciu

Gładź ŚMIG A-6 przeznaczona jest do natychmiastowego użycia zaraz po otwarciu opakowania. Prace można przerywać w dowolnym momencie, dokładnie zamykając wiadro. Po kolejnym otwarciu gładź można używać ponownie. ŚMIG A-6 należy nakładać prosto z wiadra bez jakichkolwiek zabiegów przygotowawczych. Znacząco podnosi to komfort pracy i przyczynia się do oszczędności czasu nawet o 10% (poprzez pominięcie szeregu czynności związanych z przygotowaniem tradycyjnych zapraw gipsowych). Dzięki możliwości wykorzystania całej zawartości wiadra, masa jest także bardziej ekonomiczna od zapraw przygotowywanych tradycyjnie.

Wysoka przyczepność bez gruntowania

Przyczepność do podłoża gładzi ŚMIG A-6 zdecydowanie przerasta wymagania normy.

Grubość warstwy do 5 mm

Dzięki możliwości zastosowania bardzo cienkiej warstwy – cieńszej niż 1 mm, podczas pracy można zmniejszyć zużycie materiału. Maksymalna grubość jednorazowo nakładanej warstwy wynosi do 5 mm. W przypadku grubszych warstw po wyschnięciu mogą pojawiać się spękania powierzchni.

czas wiązania
Czas wiązania zaprawy wynosi około 1 godziny w przypadku warstwy o grubości 1 mm (w temperaturze +20°C przy dobrej wentylacji). Czas wiązania może wydłużyć się, bądź skrócić w zależności od temperatury i wilgotności. Temperatura poniżej +10°C powoduje ustanie reakcji wiązania.

ŚMIG A-6 - gładź prosto z wiaderka

Otwórz wiaderko gładzi A-6 i używaj! Nie musisz przygotowywać masy, bo w środku masz gotowy produkt o idealnej konsystencji, świetnie przystosowany do sposobu pracy jaki lubisz!

Wykonanie

1. przygotowanie podłoża

A-6 można stosować na wszelkie typowe podłoża budowlane w tym na powierzchnie drewnopochodne i odkształcalne oraz na stare powłoki malarskie – o ile podłoże jest trwałe, czyste i suche. Podłoże powinno być dostatecznie nośne, czyste, pozbawione tłuszczu, sadzy, obsypujących się warstw oraz nietrwałych powłok malarskich (czyszczenia należy dokonać przy pomocy wody pod ciśnieniem lub detergentów). Zwilżanie podłoża jest niewskazane, bowiem obniża przyczepność produktu. Zabieg gruntowania nie jest konieczny. Jeżeli stabilność podłoża budzi wątpliwości zaleca się zastosowanie Gruntu Uniwersalnego ŚMIG K-15.

2. nakładanie

Produkt nadaje się do nakładania ręcznego prosto z wiadra, przy użyciu czystych narzędzi ze stali nierdzewnej. Szpachlowanie należy wykonywać w temperaturze od +10 do +40°C. Rozprowadzać warstwami o grubości do 5 mm. Kolejna warstwa może być nakładana po zupełnym stwardnieniu poprzedniej.

3. Szlifowanie

Szlifowanie na sucho polega na jednorazowym lub dwukrotnym nałożeniu gładzi na mokro i zeszlifowaniu nierówności po wyschnięciu. Wstępne szlifowanie należy wykonać za pomocą papieru ściernego lub siatki szlifującej nr 80-100. Do ostatecznego szlifowania użyć papieru lub gąbki ściernej nr 180-240. 

4. Kolejna warstwa

Jeżeli powierzchnia pierwszej warstwy nie jest idealnie równa zaleca się miejscowe uzupełnienie, bądź nałożenie cieńszej warstwy masy. Przed nałożeniem kolejnej warstwy gładzi, a także przed rozpoczęciem prac malarskich koniecznie należy usunąć pył z powierzchni lub związać go z podłożem. 

5. Wykańczanie

Usuwając pył stosować czyste miotełki, zaś do związania z podłożem Grunt Uniwersalny ŚMIG K-15. Gruntowanie należy wykonywać przy użyciu wałka malarskiego lub natrysku. Po usunięciu pyłu lub wyschnięciu gruntu wygładzona powierzchnia nadaje się do malowania.

Zastrzeżenia
ŚMIG A-6 nadaje się wyłącznie do stosowania wewnątrz budynków. Nie powinno się nakładać produktu na metale, tworzywa sztuczne i szkło. Nie należy stosować gładzi w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza na stałe przekracza 70%. Wilgoć pojawiająca się okresowo, np. w pralniach, kuchniach czy łazienkach, nie jest szkodliwa. W czasie schnięcia zaprawy należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Produktu nie należy stosować do wypełniania ubytków głębszych niż 5 mm. W razie konieczności przemieszać przed użyciem.
Opakowania
Produkt pakowany i sprzedawany jest w plastikowych wiaderkach, o masie 10 kg. Wiadra powinny być przechowywane w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od 0 do +40°C najlepiej na paletach. Spiętrzenie palet jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi narażeniem towaru na zniszczenie, zaś osoby przebywające w pobliżu na utratę życia lub zdrowia.
GWARANCJA
Okres przydatności produktu do użycia wynosi maks. 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. W tym okresie producent gwarantuje spełnienie podanych właściwości produktu, o ile został prawidłowo przechowywany i zastosowany zgodnie z przeznaczeniem, wytycznymi oraz przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP.
Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny.
DANE TECHNICZNE
Skład chemiczny: mieszanka surowców mineralnych, dyspersji polimerowej, chemicznych dodatków modyfikujących i wody, o konsystencji tiksotropowej pasty.
Zgodność z normami: EN 15824:2017, EN 13963:2005, EN, 13963:2005/AC:2006
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,25 MPa
Reakcja na ogień: A2 – s1, d0
Wytrzymałość na zginanie: 300 N
Ciężar właściwy: 1,65 kg/l
Temperatura aplikacji: od +10 do +40°C
Temperatura przechowywania: od 0 do +40°C
Wydajność przy warstwie 1 mm: ok. 2 kg/m2
Czas wiązania przy warstwie 1 mm: 1 h przy temp. +20°C i wilgotności 50%
Maksymalna grubość jednej warstwy: 5 mm