fbpx

Klej

do kuchni, łazienki i salonu

ŚMIG S-4

polecamy nasze artykuły:

Kleje do płytek. Klasyfikacja normatywna w praktyce.

Kleje do płytek. Klasyfikacja normatywna w praktyce.

Wszystkie kleje do płytek ceramicznych i podobnych sprzedawane na europejskim a w tym polskim rynku podlegają jednakowej klasyfikacji zgodnej z normą europejską. A co za tym idzie muszą przejść jednakowe badania. Badania te pozwalają niezależnie od producenta kleju określić istotne parametry każdego produktu.

czytaj dalej

polecamy nasze artykuły:

Mieszadło – jakie wybrać?

Mieszadło – jakie wybrać?

W przypadku prac budowlanych i wykończeniowych bardzo często wyroby budowlane należy odpowiednio przygotować do użycia. Wiele wyrobów sprzedawanych w formie sypkiej wymaga wymieszania z wodą, w odpowiedniej proporcji.

czytaj dalej

Właściwości

kolor

ŚMIG S-4 zarówno w postaci sypkiej, jak i po rozmieszaniu z wodą, ma kolor szary.

Czas wiązania
Czas wiązania kleju, czyli okres przydatności do użycia od momentu zmieszania zaprawy z wodą, wynosi około 4 godziny. Należy pamiętać, że temperatura powietrza i podłoża może skrócić lub wydłużyć czas wiązania kleju. S-4 może być stosowany w zakresie temperatury od +5°C do +30°C.
Czas otwarty pracy

Klej utrzymuje swoje właściwości przez ok. 20 minut od nałożenia. Czas ten zależny jest od temperatury otoczenia i podłoża, wilgotności oraz rodzaju podłoża. Należy więc pokrywać podłoże taką ilością kleju, którą jest się w stanie obłożyć płytkami w tym czasie.

Czas schnięcia

Po 24 godzinach od położenia płytek, dozwolony jest umiarkowany ruch pieszy. Pełne obciążenie posadzki dozwolone jest po ok. 14 dniach. Czas wiązania może wydłużyć się, bądź skrócić w zależności od temperatury otoczenia.

Grubość warstwy do 10 mm

Klej ŚMIG S-4 nadaje się do klejenia cienko- i średniowarstwowego, maksymalnie do 10 mm warstwy kleju.

Odpowiednie podłoża

ŚMIG S-4 przystosowany jest do użytku wewnątrz budynków. Klej można stosować na poziomych i pionowych powierzchniach cementowych, betonowych, anhydrytach, tynkach cementowo-wapiennych i gipsowych. Nie należy go stosować w basenach i sadzawkach, natomiast w przypadku układania płytek na ogrzewaniu podłogowym, tarasach i balkonach lub powierzchniach odkształcalnych (płyty g-k/płyty osb) zalecamy zastosowanie kleju o klasie odkształcalności S1 np. klej ŚMIG S-3 (o klasie C1S1).

Klej S-4 przeznaczony jest do klejenia:

  • płytek ceramicznych (glazury, terakoty, mozaiki ceramicznej),
  • płytek kamiennych i cementowych, odpornych na wilgoć i zabarwienie szarym cementem,
  • płytek małego i średniego formatu,
  • nie kurczy się w czasie wiązania i wysychania.

Dojrzewanie zaprawy (ponownie przemieszać)

Po zmieszaniu zaprawy z wodą do uzyskania gładkiej, jednolitej masy, odstawić na 5-10 minut, po czym ponownie wymieszać

Czas otwarty pracy

Zależny od warunków atmosferycznych, temperatury otoczenia i wilgotności. Można go wydłużać przygotowując klej o rzadszej konsystencji (większa ilość wody), mając jednak na uwadze, że korzystna dla ograniczenia spływu jest gęsta konsystencja

Gotowość do pracy

Okres przydatności do użycia od momentu zmieszania zaprawy z wodą

Fugowanie ścian

Po tym czasie możliwość fugowania płytek ułożonych na ścianach

Fugowanie podłogi oraz ruch ograniczony

Po tym czasie możliwość fugowania płytek ułożonych na podłodze oraz umiarkowany ruch pieszy

Pełne obciążenie piesze

Ruch kołowy po 14 dniach

Wykonanie

1. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być trwałe, czyste, równe, zaspoinowane i wystarczająco suche. Jeżeli stabilność powierzchni budzi wątpliwości zaleca się gruntowanie preparatem ŚMIG K-15. Świeżo położone podłoże powinno zostać wysezonowane. Podłoża cementowe, tj. tynki cementowe i cementowo-wapienne ok. tygodnia na każdy centymetr grubości. Odpowiednio wytrzymałe podłoża anhydrytowe przed położeniem kleju należy wygrzać. Odpowiednio wytrzymałe tynki gipsowe, podłoża anhydrytowe i tynki gipsowe wewnątrz budynku (np. odpowiedniej grubości płyty OSB czy MFP, zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta) należy zagruntować preparatem ŚMIG K-15.

2. Sporządzenie zaprawy

Zawartość worka należy wsypać do zimnej i czystej wody wodociągowej (nie mineralnej ani morskiej!) w stosunku 225-275 ml wody na 1 kg suchego produktu (4,5-5,5 l na 20 kg, a następnie wymieszać mechanicznie spiralnym mieszadłem wolnoobrotowym, aż do uzyskania gładkiej, jednolitej masy. Większa ilość wody w zaprawie maksymalizuje czas otwarty kleju (bez przekroczenia ilości granicznej). Po wymieszaniu masę należy odstawić na 5-10 minut, po czym ponownie wymieszać, jest to czas potrzebny na dokładne rozpuszczenie dodatków zawartych w kleju.

3. Nakładanie kleju

Klej należy nakładać odpowiednio dobraną pacą zębatą. Dobór pacy jest uzależniony od formatu płytki (im większa płytka tym większy rozmiar zębów) i równości podłoża. W celu uzyskania najlepszych efektów, zaleca się najpierw rozprowadzić na podłożu oraz na płytce cienką warstwę kleju (na ostro) i natychmiast przystąpić do nakładania właściwej warstwy kleju przy użyciu pacy zębatej. Jednorazowo należy pokrywać podłoże taką ilością kleju, którą jest się w stanie obłożyć płytkami w ciągu 20 min. Jest to tzw. czas schnięcia otwartego, który może ulec skróceniu w temperaturach przekraczających 20°C, niskich wilgotnościach lub przy rozgrzanym podłożu. Jeżeli na rozprowadzonym kleju wytworzy się lekko sucha warstwa naskórka lub minie 20 min od nałożenia, należy klej rozprowadzić jeszcze raz. Rozprowadzonego kleju nie wolno moczyć, gdyż znacząco zmniejsza to przyczepność łączenia. Klej ŚMIG S-4 można stosować w temperaturach od +5°C do +30°C, nie powinno się wykonywać prac na silnie nasłonecznionym podłożu.

4. Montaż płytek

Płytki należy dociskać do kleju. Zapewni to maksymalne wykorzystanie właściwości wiążących kleju ŚMIG S-4. Po ułożeniu płytek, całą powierzchnię należy chronić przed działaniem wody przez co najmniej dobę, a przed działaniem mrozu i silnego nasłonecznienia przez 5-7 dni. Umiarkowany ruch pieszy i spoinowanie podłóg dozwolone po 24 godzinach, natomiast ścian po 12 godzinach. Czas ten może ulec wydłużeniu przy warstwie kleju grubszej niż 10 mm i w warunkach podwyższonej wilgotności. W ciągu doby od przyklejenia płytek nie należy zalewać wodą, a w ciągu pierwszego tygodnia nie powinny być narażone na mocne nasłonecznienie i mróz.

SKŁADOWANIE
Składować w temp. od 0 do +35°C, chronić przed zamoczeniem. Palety składować w nie więcej niż trzech warstwach, poukładanych jedna na drugiej.
OPAKOWANIE I ODPADY
Do recyklingu przekazywać tylko puste opakowania. Pozostały produkt przekazać do utylizacji np. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w twoim regionie.
GWARANCJA
Okres przydatności produktu do użycia wynosi maks. 12 miesięcy od daty produkcji.
BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA!!! Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu. Działa drażniąco na skórę. Prace prowadzić zgodnie z przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP.
DANE TECHNICZNE
Kolor: Szary
Zakres zastosowania: Wewnętrzne ściany i posadzki
Temperatura pracy: 5-30°C
Grubość warstwy: Do 10 mm
Czas otwarty pracy: Do 20 min
Czas otwarty kleju jest zależny od warunków atmosferycznych, temperatury otoczenia i wilgotności. Można go wydłużać przygotowując klej o rzadszej konsystencji (większa ilość wody), mając jednak na uwadze, że korzystna dla ograniczenia spływu jest gęsta konsystencja.