fbpx

Klej Elastyczny

mrozoodoporny,
na ogrzewanie podłogowe,
tarasy i balkony

ŚMIG S-3

polecamy nasze artykuły:

Różnice w klejach dyspersyjnych i cementowych

Różnice w klejach dyspersyjnych i cementowych

Zarówno kleje dyspersyjne, jak i cementowe mają zalety i są opracowywane z myślą o konkretnych zastosowaniach. Warto wiedzieć jakie są między rodzajami klejów różnice, takie informacje powinny być pomocne przy wyborze odpowiedniego kleju do naszych prac remontowych.

czytaj dalej
Mieszadło – jakie wybrać?

Mieszadło – jakie wybrać?

W przypadku prac budowlanych i wykończeniowych bardzo często wyroby budowlane należy odpowiednio przygotować do użycia. Wiele wyrobów sprzedawanych w formie sypkiej wymaga wymieszania z wodą, w odpowiedniej proporcji.

czytaj dalej

polecamy nasze artykuły:

Różnice w klejach dyspersyjnych i cementowych

Różnice w klejach dyspersyjnych i cementowych

Zarówno kleje dyspersyjne, jak i cementowe mają zalety i są opracowywane z myślą o konkretnych zastosowaniach. Warto wiedzieć jakie są między rodzajami klejów różnice, takie informacje powinny być pomocne przy wyborze odpowiedniego kleju do naszych prac remontowych.

czytaj dalej

Właściwości

kolor

ŚMIG S-3 zarówno w postaci sypkiej, jak i po rozmieszaniu z wodą, ma kolor szary.

Odkształcalność

Klej S-3 jest klejem cementowym klasy C1S1, co oznacza, że kompensuje naprężenia powstające między płytkami a podłożem, wynikające np. ze zmian temperatury.

Wodo- i mrozoodporność

ŚMIG S-3 można stosować również w miejscach narażonych na kontakt z wodą oraz wystawionych na działanie mrozu, np. na tarasach i balkonach.

Czas wiązania
Czas wiązania kleju, czyli okres przydatności do użycia od momentu zmieszania zaprawy z wodą, wynosi około 4 godziny. Należy pamiętać, że temperatura powietrza i podłoża może skrócić lub wydłużyć czas wiązania kleju. S-3 może być stosowany w zakresie temperatury od +5°C do +30°C.
Czas otwarty pracy

Klej utrzymuje swoje właściwości przez ok. 20 minut od nałożenia. Czas ten zależny jest od temperatury otoczenia i podłoża, wilgotności oraz rodzaju podłoża. Należy więc pokrywać podłoże taką ilością kleju, którą jest się w stanie obłożyć płytkami w tym czasie. Przez ok. 35 minut od położenia płytek, możliwe jest korygowanie ich ułożenia.

Czas schnięcia

Po 24 godzinach od położenia płytek, dozwolony jest umiarkowany ruch pieszy. Pełne obciążenie posadzki dozwolone jest po ok. 14 dniach. Czas wiązania może wydłużyć się, bądź skrócić w zależności od temperatury otoczenia.

Grubość warstwy do 10 mm

Klej ŚMIG S-3 nadaje się do klejenia cienko- i średniowarstwowego, maksymalnie do 10 mm warstwy kleju.

Odpowiednie podłoża

• podgrzewane podłogi
• płyty OSB, MFP i g-k
• tynki cementowe i cementowo-wapienne
• podkłady cementowe (jastrychy) – wysezonowane
• podkłady anhydrytowe
• beton o wilgotności ≤4%, sezonowany co najmniej przez 3 miesiące
• tynki gipsowe (jednowarstwowe), płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe
• powłoki hydroizolacyjne
• posadzki ceramiczne, lastrykowe i kamienne wewnątrz pomieszczeń
• zaspoinowane, jednorodne i równe mury wewnętrzne z cegły ceramicznej, bloczków silikatowych i betonu komórkowego.

Klej S-3 przeznaczony jest do klejenia:

  • płytek ceramicznych (glazury, terakoty, gresu, płytek klinkierowych, również cotto oraz kamionkowych),
  • płytek kamiennych, odpornych na wilgoć i zabarwienie szarym cementem,
  • płytek betonowych niewrażliwych na wilgoć zawartą w kleju,
  • nie kurczy się w czasie wiązania i wysychania.

 

Dojrzewanie zaprawy (ponownie przemieszać)

Po zmieszaniu zaprawy z wodą do uzyskania gładkiej, jednolitej masy, odstawić na 5-10 minut, po czym ponownie wymieszać

Czas otwarty pracy

Zależny od warunków atmosferycznych, temperatury otoczenia i wilgotności. Można go wydłużać przygotowując klej o rzadszej konsystencji (większa ilość wody), mając jednak na uwadze, że korzystna dla ograniczenia spływu jest gęsta konsystencja

Gotowość do pracy

Okres przydatności do użycia od momentu zmieszania zaprawy z wodą

Fugowanie ścian

Po tym czasie możliwość fugowania płytek ułożonych na ścianach

Fugowanie podłogi oraz ruch ograniczony

Po tym czasie możliwość fugowania płytek ułożonych na podłodze oraz umiarkowany ruch pieszy

Pełne obciążenie piesze

Ruch kołowy po 14 dniach

Wykonanie

1. Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być trwałe, czyste, równe, zaspoinowane i wystarczająco suche. Jeżeli stabilność powierzchni budzi wątpliwości zaleca się gruntowanie preparatem ŚMIG K-15. Świeżo położone podłoże powinno zostać wysezonowane. Podłoża cementowe, tj. tynki cementowe i cementowo-wapienne ok. tygodnia na każdy centymetr grubości. Tradycyjne podłoża cementowe sezonować co najmniej 28 dni. Jeżeli założono ogrzewanie podłogowe przed położeniem kleju należy wygrzać podłoże. Podłoża betonowe sezonować co najmniej 3 miesiące. Odpowiednio wytrzymałe podłoża anhydrytowe przed położeniem kleju należy wygrzać. Odpowiednio wytrzymałe tynki gipsowe, podłoża anhydrytowe i tynki gipsowe wewnątrz budynku (np. odpowiedniej grubości płyty OSB czy MFP, zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta) należy zagruntować preparatem ŚMIG K-15.

2. Sporządzenie zaprawy

Opakowanie kleju S-3 należy wsypać do 6-6,5 litra czystej, zimnej wody, a następnie wymieszać mechanicznym mieszadłem wolnoobrotowym, aż do uzyskania gładkiej, jednolitej masy. Masę należy odstawić na 5-10 minut, po czym ponownie wymieszać.

3. Nakładanie kleju

Klej należy nakładać odpowiednio dobraną pacą zębatą. Dobór pacy jest uzależniony od formatu płytki (im większa płytka tym większy rozmiar zębów) i równości podłoża. W celu uzyskania najlepszych efektów, zaleca się najpierw rozprowadzić po podłożu cienką, gładką warstwę ŚMIG S-3, a dopiero na nią nałożyć właściwą warstwę kleju. Na raz należy nakładać tylko taką ilość kleju, aby zdążyć ułożyć na nim płytki w ciągu 20 min. Jest to tzw. czas schnięcia otwartego, który może ulec skróceniu w temperaturach przekraczających 20°C, niskich wilgotnościach lub przy rozgrzanym podłożu. Jeżeli na rozprowadzonym kleju wytworzy się lekko sucha warstwa naskórka, należy klej rozprowadzić jeszcze raz. Rozprowadzonej warstwy kleju nie należy moczyć, gdyż znacząco ograniczy to przyczepność (powstaje warstwa antyadhezyjna). Klej ŚMIG S-3 można stosować w temperaturach od +5°C do +30°C.

4. Montaż płytek

W przypadku układania płytek na podłożu z ogrzewaniem podłogowym, lub na zewnątrz pomieszczeń, zaleca się nakładać klej zarówno na podłoże, jak i na spodnią stronę płytki. Zminimalizuje to ryzyko pozostawienia pustych przestrzeni, które obniżają trwałość łączenia, a w przypadku ogrzewania podłogowego tworzenia tzw.mostków cieplnych. Płytki należy dociskać do kleju. Zapewni to maksymalne wykorzystanie właściwości wiążących kleju ŚMIG S-3. Po ułożeniu płytek, całą powierzchnię należy chronić przed działaniem wody przez co najmniej dobę, a przed działaniem mrozu i silnego nasłonecznienia przez 5-7 dni.

SKŁADOWANIE
Składować w temp. od 0 do +35°C, chronić przed zamoczeniem. Palety składować w nie więcej niż trzech warstwach, poukładanych jedna na drugiej.
OPAKOWANIE I ODPADY
Do recyklingu przekazywać tylko puste opakowania. Pozostały produkt przekazać do utylizacji np. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w twoim regionie.
GWARANCJA
Okres przydatności produktu do użycia wynosi maks. 12 miesięcy od daty produkcji.
BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA!!! Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu. Działa drażniąco na skórę. Prace prowadzić zgodnie z przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP.
DANE TECHNICZNE
Kolor: Szary
Zakres zastosowania: Wewnętrzne ściany i posadzki
Temperatura pracy: 5-30°C
Grubość warstwy: Do 10 mm
Czas otwarty pracy: Do 20 min
Czas otwarty kleju jest zależny od warunków atmosferycznych, temperatury otoczenia i wilgotności. Można go wydłużać przygotowując klej o rzadszej konsystencji (większa ilość wody), mając jednak na uwadze, że korzystna dla ograniczenia spływu jest gęsta konsystencja.