fbpx

grunt

uniwersalny

ŚMIG K-15

polecamy nasze artykuły:

Grunt. Kiedy warto gruntować?

Grunt. Kiedy warto gruntować?

Etap gruntowania przed tymi pracami ma za zadanie zapewnić, że podłoże będzie odpowiednie, przez co późniejszy efekt prac będzie miał należytą jakość i trwałość. Parametry podłoża jakie ma zapewnić grunt to przede wszystkim odpowiednia chłonność, spójność i brak zapylenia.

czytaj dalej

polecamy nasze artykuły:

Grunt. Kiedy warto gruntować?

Grunt. Kiedy warto gruntować?

Etap gruntowania przed tymi pracami ma za zadanie zapewnić, że podłoże będzie odpowiednie, przez co późniejszy efekt prac będzie miał należytą jakość i trwałość. Parametry podłoża jakie ma zapewnić grunt to przede wszystkim odpowiednia chłonność, spójność i brak zapylenia.

czytaj dalej
Właściwości
mlecznobiały - po wyschnięciu bezbarwny

Grunt K-15 ma wodnistą konsystencję w kolorze mlecznobiałym, natomiast po wyschnięciu jest bezbarwny. Nie powoduje przebarwień podłoża.

Paroprzepuszczalny

K-15 po związaniu i wyschnięciu bez przeszkód przepuszcza parę wodną, o ile będzie nałożony maksymalnie w dwóch warstwach.

Czas wiązania i wysychania

Czas wysychania i wiązania gruntu użytego w ilości ok. 0,2 l/m, wynosi około 90 minut (w temperaturze +20°C i przy dobrej wentylacji). Czas wiązania może wydłużyć się, bądź skrócić w zależności od temperatury. Temperatura poniżej +10°C powoduje ustanie reakcji wiązania.

odpowiednie podłoża

Produkt można stosować pod wszelkie farby akrylowe i lateksowe oparte na wodnych dyspersjach żywic polimerowych, o ile producent farb nie zaleca inaczej.

ŚMIG K-15 - grunt do uniwersalnych zastosowań

Specjalistyczny preparat, gotowy do zastosowania bez rozcieńczania, przeznaczony do zwiększania przyczepności zapraw budowlanych, klejów do glazury, posadzek samopoziomujących oraz powłok malarskich. Grunt K-15 neutralizuje także szkodliwe działania pyłu i zanieczyszczeń powierzchni podłoża, które są najczęstszą przyczyną rozwarstwiania się wszelkich cienkowarstwowych zapraw budowlanych. Proces wiązania produktu zachodzi w trakcie odparowania wody. Wiązanie jest procesem nieodwracalnym.

Wykonanie

1. przygotowanie podłoża

Grunt można stosować na wszelkie budowlane podłoża mineralne, na ścianach, sufitach i podłogach, zarówno we wnętrzach jak i na zewnątrz budynków. Podłoże powinno być czyste, pozbawione tłuszczu, sadzy, obsypujących się warstw oraz nietrwałych powłok malarskich (czyszczenia należy dokonać przy pomocy wody pod ciśnieniem lub detergentów). Produkt należy nakładać na suchą powierzchnię, bowiem woda ze zwilżonego podłoża rozcieńcza emulsję, co w efekcie obniża przyczepność kolejnej warstwy.

2. nakładanie

Grunt należy nakładać wałkiem lub poprzez natrysk. Użycie pędzli jest niezalecane, ponieważ istnieje ryzyko przetarcia powierzchni. Dalsze prace kontynuować po wyschnięciu gruntu. W przypadku bardzo chłonnych podłoży dopuszcza się rozcieńczanie gruntu z wodą w stosunku 2:1. Jeżeli grunt jest używany wyłącznie w celu związania pyłu, można rozcieńczać w stosunku 1:1. Prace należy prowadzić w temp. od +10°C do +30°C.

Zastrzeżenia
Nie nakładać produktu na metale, tworzywa sztuczne, szkło oraz na powierzchnie pokryte tłuszczem. W przypadku zastosowania na bardzo gładkich powierzchniach betonowych należy przeprowadzić próby skuteczności. Niewskazane jest zastosowanie w miejscach podlegających stałemu zawilgoceniu, bowiem brak możliwości odparowania wody uniemożliwia proces wiązania polimeru. Nie stosować pod farby silikatowe. Uważać, aby w trakcie gruntowania podłóg nie tworzyły się kałuże. Gruntu nie należy nakładać w zbyt wielu lub w zbyt grubych warstwach, ponieważ grunt może stworzyć cienką powłokę obniżającą przyczepność podłoża
Opakowania
Produkt pakowany i sprzedawany jest w plastikowych kanistrach, o pojemności 5l. Przechowywać w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od 0 do +40°C. W przypadku zamrożenia produktu, po rozmrożeniu emulsja nadal zachowuje swoje właściwości w zakresie podstawowych wymogów.
GWARANCJA
Okres przydatności produktu do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. W tym okresie producent gwarantuje spełnienie podanych właściwości produktu, o ile został prawidłowo przechowywany i zastosowany zgodnie z przeznaczeniem, wytycznymi oraz przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP. Grunt jest ekologiczny, nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska.
DANE TECHNICZNE
Skład chemiczny: mieszanka dyspersji polimerowej, chemicznych dodatków modyfikujących oraz wody.
Zawartość dyspersji polimerowej: 15%
Wydajność: ok. 0,2 litra/m2
Ciężar właściwy: 1,02 kg/dm3
Temperatura aplikacji: od +10 do +30°C
Temperatura przechowywania: od 0 do +40°C

Dokumenty