fbpx

gotowy klej

do płytek dekoracyjnych

ŚMIG F-2

polecamy nasze artykuły:

Kleje do płytek. Klasyfikacja normatywna w praktyce.

Kleje do płytek. Klasyfikacja normatywna w praktyce.

Wszystkie kleje do płytek ceramicznych i podobnych sprzedawane na europejskim a w tym polskim rynku podlegają jednakowej klasyfikacji zgodnej z normą europejską. A co za tym idzie muszą przejść jednakowe badania. Badania te pozwalają niezależnie od producenta kleju określić istotne parametry każdego produktu.

czytaj dalej

polecamy nasze artykuły:

Mieszadło – jakie wybrać?

Mieszadło – jakie wybrać?

W przypadku prac budowlanych i wykończeniowych bardzo często wyroby budowlane należy odpowiednio przygotować do użycia. Wiele wyrobów sprzedawanych w formie sypkiej wymaga wymieszania z wodą, w odpowiedniej proporcji.

czytaj dalej
Właściwości
kolor

Kolor, w zależności od barwy naturalnych kruszyw dolomitowych użytych podczas produkcji, może wahać się od kremowego po jasnoszary. 

ELASTYCZNY

Produkt należy do grupy klejów polimerowych, która charakteryzuje się ogromną elastycznością. Klej ŚMIG F-2 zapewnia elastyczność na kilkukrotnie wyższym poziomie w stosunku do klejów cementowych, dzięki czemu jest niezastąpiony do przyklejania elementów dekoracyjnych na podłoża odkształcalne. 

EKONOMICZNY I WYGODNY W UŻYCIU

Klej ŚMIG F-2 przeznaczony jest do natychmiastowego użycia zaraz po otwarciu opakowania. Prace można przerywać w dowolnym momencie, dokładnie zamykając wiadro. Po kolejnym otwarciu klej można używać ponownie. ŚMIG F-2 należy nakładać prosto z wiadra bez jakichkolwiek zabiegów przygotowawczych. Znacząco podnosi to komfort pracy i przyczynia się do oszczędności czasu nawet o 10% (poprzez pominięcie szeregu czynności związanych z przygotowaniem tradycyjnych klejów cementowych). Dzięki możliwości wykorzystania całej zawartości wiadra, klej jest także bardziej ekonomiczny od zapraw przygotowywanych tradycyjnie.

Czas wiązania

Produkt wiąże i twardnieje w wyniku odparowania wody z zaprawy, co jest procesem nieodwracalnym. Czas wiązania zależy od szybkości odparowania wody, tak więc uzależniony jest od formatu płytek, ilości użytego kleju, rodzaju i chłonności podłoża oraz wilgotności i temperatury powietrza. Orientacyjnie lekkie obciążenie można stosować po 48 h (w temp. +20°C i użyciu pacy 4 mm), zaś pełną wytrzymałość mechaniczną powierzchnia uzyskuje po przynajmniej 14 dniach. Temperatura poniżej +8°C powoduje ustanie reakcji wiązania.

Niezwykle przyczepny

Produkt ŚMIG F-2 charakteryzuje się niezwykłą przyczepnością. W odpowiednich warunkach (od +21 do +25°C, wilgotności otoczenia 45-50%), po 14 dniach wykazuje wytrzymałość dwukrotnie wyższą od normowych wymagań.

Działanie wody
Produkt nie traci swoich właściwości po krótkotrwałym kontakcie z wodą (zmywanie powierzchni płytek, zalanie podłogi). Długotrwały kontakt z wodą powoduje spadek twardości i obniżenie przyczepności. Po 14 dniach zanurzenia w wodzie przyczepność w znaczący sposób spada poniżej normowych wymagań.

ŚMIG F-2 - klej prosto z wiaderka

Otwórz wiaderko kleju F-2 i używaj! Nie musisz przygotowywać masy, bo w środku masz gotowy produkt o idealnej konsystencji, świetnie przystosowany do sposobu pracy jaki lubisz!

Jak wiążą kleje Dyspersyjne?

Kleje gotowe ŚMIG

Co wiesz o klejach dyspersyjnych zwanych inaczej polimerowymi lub gotowymi? Nabywasz klej gotowy do użycia prosto z wiaderka i co dalej? Czy wiesz w jaki sposób wiążą i czym różnią się od klejów cementowych? Zapraszamy do zapoznania się z filmem gdzie wyjaśniamy jak neleży z nimi postępować aby unkinąć błędów wykonawczych.

Kleje Gotowe ŚMIG F-60

Znasz F-2? Zapoznaj się z klejem F-60, klasy D1TE, który sprawdzi sie przy płytkach na ściennych.

Wykonanie

1. przygotowanie podłoża

Podłoże pod aplikację kleju powinno być czyste, całkowicie suche, stabilne, równe i wysezonowane. Nie należy stosować kleju ŚMIG F-2 do wyrównywania krzywizn podłoża. Słabe podłoża należy wzmocnić przy pomocy Gruntu Uniwersalnego ŚMIG K-15, pamiętając, że zagruntowanie powierzchni wydłuża czas wysychania i stabilizacji kleju. Gruntowanie podłoża zwiększa przyczepność powierzchni niemal w każdym przypadku. Skuteczność tego zabiegu zależy od rodzaju podłoża – im podłoże jest słabsze, tym bardziej gruntowanie jest celowe. Na zagruntowanym betonie przyczepność wzrasta o ok. 30%, na tynku gipsowym o ok. 50%, a na płytach gipsowo-kartonowych nawet o 100%. Gruntowanie samych kafli poprawia przyczepność o ok. 20% a powierzchni niechłonnych o ok. 10%.

2. sposób użycia

Do nakładania kleju należy użyć pacy zębatej. Uzyskana powierzchnia powinna być głęboko rowkowana i nie grubsza niż szerokość zębów. Rowkowanie jest niezbędne, gdyż utworzone w ten sposób kanały wentylacyjne, umożliwiają prawidłowy przebieg procesu schnięcia kleju.

3. Nakładanie kleju

Wielkość zębów pacy należy uzależnić od rozmiaru płytek oraz chłonności podłoża. Rekomendowana wielkość zębów wynosi od 4 do 8 mm. Płytki układać na styk lub z fugą pamiętając, aby dociskać je w sposób umiarkowany, tak aby zachować kanały wentylacyjne.

4. wykańczanie

Przed pełnym utwardzeniem zaprawy zaleca się usunięcie pozostałości kleju w spoinach, a zabrudzenia z płytek zmycie wodą. Spoiny fugować dopiero po ustabilizowaniu płytek, nie wcześniej jednak niż po 24 godzinach.

Zastrzeżenia
Klej ŚMIG F-2 nadaje się wyłącznie do stosowania wewnątrz budynków. Zaleca się unikania stosowania produktu w miejscach utrudniających odparowanie wody z zaprawy, a także na niechłonnych podłożach (szczelnie wibrowany beton, stara glazura), gdzie znacząco wydłuży się czas stabilizacji płytek. W miejscach takich jak: baseny i brodziki, gdzie płytki są często lub na stałe zanurzone w wodzie zastosowanie klejów dyspersyjnych jest zabronione. Nie powinno się moczyć płytek ani podłoża oraz rozcieńczać gotowej zaprawy. Niezasadne jest również wyrównywanie podłoża klejem ŚMIG F-2, gdyż proces odparowania w warstwie płaskiej jest długotrwały. Nie powinno się moczyć płytek ani podłoża oraz rozcieńczać gotowej zaprawy. W razie konieczności przemieszać przed użyciem.
Opakowania
Produkt pakowany i sprzedawany jest w plastikowych wiaderkach, o masie 5 i 15 kg. Wiadra powinny być przechowywane w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od 0°C do +30°C, najlepiej na paletach. Spiętrzenie palet jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi narażeniem towaru na zniszczenie, zaś osoby przebywające w pobliżu na utratę życia lub zdrowia.
GWARANCJA
Okres przydatności produktu do użycia wynosi maks. 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. W tym okresie producent gwarantuje spełnienie podanych właściwości produktu, o ile został prawidłowo przechowywany i zastosowany zgodnie z przeznaczeniem, wytycznymi oraz przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP. Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny.
DANE TECHNICZNE
Skład chemiczny: mieszanka surowców mineralnych, dyspersji polimerowej, chemicznych dodatków modyfikujących i wody, o konsystencji tiksotropowej pasty.
Zgodność z normą: EN 12004:2007+A1:2012
Klasa: D1
Wytrzymałość początkowa na ścinanie: ≥ 1,0 N/mm2
Wytrzymałość po starzeniu termicznym: ≥ 1,0 N/mm2
Jednostka notyfikowana: 1487
Ciężar właściwy: 1,5 kg/l
Wydajność dla pacy o zębach szerokości:
4 mm ok. 1,9 kg/m2
6 mm ok 2,4 kg/m2
8 mm ok. 3,7 kg/m2
Temperatura aplikacji: od +8°C do +30°C
Możliwość niewielkiego obciążania: po 48 h
Możliwość całkowitego obciążania: po 14 dniach