fbpx

Gładź Szpachlowa

Łatwoszlifowalna

ŚMIG e-1

polecamy nasze artykuły:

Zalety szarej i białej gładzi

Zalety szarej i białej gładzi

W artykule omówimy jakie zalety posiadają oba warianty kolorystyczne gładzi, co je różni i którą gładź najlepiej wybrać, aby spełniła nasze oczekiwania przy zbliżających się pracach wykończeniowych.

czytaj dalej
Mieszadło – jakie wybrać?

Mieszadło – jakie wybrać?

W przypadku prac budowlanych i wykończeniowych bardzo często wyroby budowlane należy odpowiednio przygotować do użycia. Wiele wyrobów sprzedawanych w formie sypkiej wymaga wymieszania z wodą, w odpowiedniej proporcji.

czytaj dalej

polecamy nasze artykuły:

Zalety szarej i białej gładzi

Zalety szarej i białej gładzi

W artykule omówimy jakie zalety posiadają oba warianty kolorystyczne gładzi, co je różni i którą gładź najlepiej wybrać, aby spełniła nasze oczekiwania przy zbliżających się pracach wykończeniowych.

czytaj dalej

Właściwości

JASNOSZARA

ŚMIG E-1 zarówno w postaci mokrej zaprawy jak i gotowej gładzi ma kolor jasnoszary.

Łatwoszlifowalna

Wyschnięta gładź E-1 łatwo poddaje się ręcznemu szlifowaniu, jednocześnie zachowując trwałość i wytrzymałość podczas użytkowania.

czas wiązania
Czas wiązania zaprawy, czyli okres przydatności do użycia od momentu zmieszania zaprawy z wodą, wynosi około 90 minut (w temperaturze +20°C i przy stosunku wody do spoiwa 1:2). Czas wiązania może wydłużyć się, bądź skrócić w zależności od temperatury. Temperatura poniżej +5°C powoduje ustanie reakcji wiązania.
czas otwarty
Czas otwarty pracy (okres w którym można poprawiać i wyrównywać nałożoną zaprawę) wynosi średnio około 15 minut. Zależy od chłonności podłoża oraz grubości nałożonej warstwy. W przypadku cienkiej warstwy oraz chłonnego podłoża czas ten może skrócić się do 2-3 min. Słabo nasiąkające podłoże z nałożoną grubszą warstwą może wydłużyć czas otwarty pracy do momentu początku reakcji wiązania.
Czas schnięcia

Czas schnięcia związanej zaprawy wynosi 2-3 godziny przy warstwie grubości 1 mm i temp. +20°C. Czas ten jest zmienny i zależy od grubości warstwy, temperatury oraz warunków przewietrzania. Niska temperatura i kilkumilimetrowa warstwa wydłuża czas schnięcia nawet do kilku dni. W przypadku braku wentylacji i wysokiej wilgoci gładź może nie wyschnąć w ogóle.

Grubość warstwy od 1 do 7 mm

Prawidłowa grubość warstwy wynosi od 1 do 7 mm. Uwaga! Nie stosować warstw cieńszych niż 1 mm. Warstwa taka może nie uzyskać właściwości nośnych, z powodu odparowania wody przed zakończeniem reakcji wiązania. Grubość warstwy nie ma górnej granicy, jednak powyżej 7 mm, zalecany jest tynk gipsowy.

ŚMIG E-1 - gładź do szlifowania ręcznego

Nałóż tak jak lubisz, optymalna twardość gładzi nie sprawi trudu podczas szlifowania. ŚMIG E-1 nie kurczy się podczas wysychania.

Wykonanie

1. przygotowanie podłoża

Produkt przeznaczony jest na wszystkie typowe podłoża budowlane wewnątrz budynków: tynki gipsowe, cementowe, wapienne, bloczki gipsowe, beton, gazobeton, płyty g-k oraz trwałe powłoki malarskie z farby emulsyjnej, ftalowej i olejnej – o ile podłoże jest trwałe, czyste i suche. Podłoże powinno być dostatecznie nośne, czyste, pozbawione tłuszczu, sadzy, obsypujących się warstw oraz nietrwałych powłok malarskich (czyszczenia należy dokonać przy pomocy wody pod ciśnieniem lub detergentów). Zwilżanie podłoża jest niewskazane, bowiem obniża przyczepność produktu. Zabieg gruntowania nie jest konieczny. Jeżeli stabilność podłoża budzi wątpliwości zaleca się zastosowanie Gruntu Uniwersalnego ŚMIG K-15.

2. sporządzenie zaprawy

Produkt należy wymieszać z wodą, w proporcji 0,4 l wody na 1 kg spoiwa w sposób mechaniczny, przy użyciu mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem przeznaczonym do gładzi gipsowych. Do zarabiania należy używać wyłącznie czystej, najlepiej pitnej wody. Spoiwo wsypywać do wody, nigdy odwrotnie. Mieszając doprowadzić do jednorodnej, pożądanej konsystencji. Po 2-3 min. wymieszana zaprawa jest gotowa do użycia. Zbyt rzadka, bądź zbyt gęsta zaprawa może zostać skorygowana w ciągu pierwszych 10 minut, poprzez dodanie odpowiedniej ilości suchego produktu bądź wody i ponowne mieszanie. Do sporządzenia zaprawy należy użyć nierdzewnego pojemnika, pozbawionego resztek związanego gipsu. 

3. nakładanie

Nakładanie: maszynowe lub ręczne, przy użyciu czystych narzędzi ze stali nierdzewnej. Przed nałożeniem gładzi
na większą powierzchnię, zaleca się wypełnienie dużych
ubytków. Szpachlowanie należy wykonywać
 w temperaturze od +5 do +30°C.

4. wygładzanie

Wygładzanie metodą szlifowania na sucho: polegające na jednorazowym lub dwukrotnym nałożeniu gładzi na mokro
i zeszlifowaniu nierówności po wyschnięciu. Wstępne szlifowanie należy wykonać za pomocą papieru ściernego lub siatki szlifującej nr 80-120. Do ostatecznego szlifowania użyć papieru lub gąbki ściernej nr 180-240. Jeżeli powierzchnia pierwszej warstwy nie jest idealnie równa zaleca się miejscowe uzupełnienie, bądź nałożenie cieńszej warstwy masy. Przed nałożeniem kolejnej warstwy gładzi, a także przed rozpoczęciem prac malarskich koniecznie należy usunąć pył z powierzchni lub związać go z podłożem. 

5. wykończenie

Usuwając pył stosować czyste miotełki, zaś do związania z podłożem Grunt Uniwersalny ŚMIG K-15. Gruntowanie należy wykonywać przy użyciu wałka malarskiego lub natrysku. Po usunięciu pyłu lub wyschnięciu gruntu wygładzona powierzchnia nadaje się do malowania.

Zastrzeżenia
ŚMIG E-1 nadaje się wyłącznie do stosowania wewnątrz budynków. Nie powinno się nakładać produktu na metale, tworzywa sztuczne, szkło, materiały drewnopochodne oraz na bardzo gładkie prefabrykaty betonowe. Nie należy stosować gładzi w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza na stałe przekracza 70%. Wilgoć pojawiająca się okresowo, np. w pralniach, kuchniach czy łazienkach, nie jest szkodliwa. W czasie schnięcia zaprawy należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń.
Opakowania
Produkt pakowany i sprzedawany jest w papierowych, trzywarstwowych, wentylowanych workach, o masie 10 i 20 kg. Przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze od 0 do +40°C. Palety składować w nie więcej niż trzech warstwach, poukładanych jedna na drugiej.
GWARANCJA
Okres przydatności produktu do użycia wynosi maks. 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. W tym okresie producent gwarantuje spełnienie podanych właściwości produktu, o ile został prawidłowo przechowywany i zastosowany zgodnie z przeznaczeniem, wytycznymi oraz przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP.
Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny.
DANE TECHNICZNE
Skład chemiczny: sucha mieszanka naturalnych gipsów połączonych z wypełniaczami wapiennymi oraz dodatkami uszlachetniającymi, modyfikującymi, opóźniającymi wiązanie oraz zapewniającymi doskonałą przyczepność.
Zawartość spoiwa gipsowego – mniej niż 50% masy.
Zgodność z normami: EN 13279-1:2008; EN 13963:2005; EN 13963:2005/AC:2006
Początek wiązania: 90 min.
Reakcja na ogień: klasa A1
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 150 N
Wagowe proporcje wody do produktu: 0,4:1
Wydajność: 1 kg/dm3 zaprawy
Zużycie: ok. 1 kg/1 m2/1 mm gr. gładzi
Temperatura aplikacji: od +5 do +30°C
Temperatura przechowywania: od 0 do +40°C