ŚMIG C-50s
Supermocna
masa szpachlowa
do łączenia płyt G-K
Q1/Q2
ŚMIG C-50s
ŚMIG C-50s
ŚMIG C-50s
Supermocna
masa szpachlowa
do łączenia płyt G-K
Q1/Q2
Wygodna konsystencja i łatwe rozpuszczanie
Wygodna konsystencja i łatwe rozpuszczanie
Efektywna rozpuszczalność w wodzie ułatwia przygotowanie szpachli przed aplikacją
Efektywna rozpuszczalność w wodzie
Duża zawartość gipsu alfa wpływa na wysoką wytrzymałość związanej spoiny
Duża zawartość gipsu alfa
Szybki czas wiązania umożliwia nakładanie kolejnych warstw co w rezultacie przyspiesza pracę
Szybki czas wiązania
paternpatern
paternpatern

Odbierz punkty

w programie lojalnościowym

Przygotowanie Śmig C50-s

Produkt należy wymieszać z wodą, w proporcji 0,35 l wody na 1 kg spoiwa, ręcznie lub mieszarką wolnoobrotową przy użyciu mieszadła przeznaczonego do zapraw gipsowych. Do zarabiania należy używać wyłącznie czystej wody. Spoiwo wsypywać do wody, nigdy odwrotnie. Mieszając doprowadzić do jednorodnej, pożądanej konsystencji. Zbyt rzadka, bądź zbyt gęsta zaprawa może zostać skorygowana w ciągu pierwszych 10 minut, poprzez dodanie odpowiedniej ilości suchego produktu bądź wody i ponowne mieszanie. Do sporządzenia zaprawy należy użyć nierdzewnego pojemnika oraz pozbawionego resztek związanego gipsu, które przy- spieszają wiązanie zaprawy.

ZASTOSOWANIE ŚMIG C-50S

Profil fabryczny
PROFIL FABRYCZNY

Do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych o profilu fabrycznym.

Profil fazowany
PROFIL FAZOWANY

Do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych o krawędziach ręcznie fazowanych.

Naprawa ubytków
NAPRAWA UBYTKÓW

Do uzupełniania pęknięć, rys i ubytków powstałych napowierzchni ścian i sufitów.

Zatapianie narożników
ZATAPIANIE NAROŻNIKÓW

Do zatapiania narożników.

WŁAŚCIWOŚCI

ŚMIG C-50s
Zastrzeżenia

ŚMIG C-50s nadaje się wyłącznie do stosowania wewnątrz budynków. Nie powinno się nakładać produktu na metale, tworzywa sztuczne, szkło oraz na bardzo gładkie prefabrykaty betonowe. W takich sytuacjach należy zastosować grunt szczepny. Nie należy stosować gipsu w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza na stałe przekracza 70%. Wilgoć pojawiająca się okresowo, np. w pralniach, kuchniach czy łazienkach, nie jest szkodliwa.

Opakowania

Do recyklingu przekazywać tylko puste opakowania. Pozostały produkt przekazać do utylizacji np. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w twoim regionie.

Gwarancja

Okres przydatności produktu do użycia wynosi maks. 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. W tym okresie producent gwarantuje spełnienie podanych właściwości produktu, o ile został prawidłowo przechowywany i zastosowany zgodnie z przeznaczeniem, wytycznymi oraz przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP. Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny.

Dane techniczne

Skład chemiczny: sucha mieszanka naturalnych gipsów połączonych z wypełniaczami wapiennymi oraz suchymi dodatkami polimerowymi. Zgodność z normami: EN 13963:2005; EN 13963:2005+AC:2006 Reakcja na ogień: klasa A1 Początek wiązania: 45 min. Konstrukcje budowlane - masa szpachlowa do spoinowania płyt g-k Wagowe proporcje wody do produktu: 0,35:1 Wydajność: Spoinowanie płyt g-k: ok. 0,5 kg/mb spoiny wzmacnianie tynków: ok. 2 kg/m2 Temperatura aplikacji: od +10 do +40°C Temperatura przechowywania: od 0 do +40°C