html5 templates

Wodoszczelna
Farba Renowacyjna

Dostępne opakowania: 7 Litrów

Wodoszczelna farba renowacyjna ŚMIG przeznaczona jest do zabezpieczania powłokowego powierzchni zewnętrznych przed warunkami atmosferycznymi jednocześnie zapewniając ich atrakcyjny wygląd. 
Jej wysoka elastyczność i wytrzymałość na kontakt z wodą zapewnia trwałość powłoki bez względu na warunki atmosferyczne. Możliwe zastosowania farby to:
• Renowacja i ochrona pokryć dachowych takich jak: dachówki cementowe i ceramiczne, papy i gonty bitumiczne, blachodachówki, blacha, gonty oraz inne pokrycia drewniane.
• Uszczelnianie styków oraz łączeń różnych powierzchni zewnętrznych, np. połaci dachowej ze ścianą. 
• Uszczelnianie pęknięć i przecieków takich miejsc jak rynny i opierzenia dachowe.
• Renowacja i ochrona murów i murków przed niszczącym działaniem wody. 
• Renowacja i ochrona przyziemia ścian zewnętrznych. 
• Wykończenia nowych dachów. Farba w białym kolorze zalecana jest dla budownictwa pasywnego.
   Wysoki współczynnik odbicia światła białej farby chroni budynek przed przegrzewaniem się.
• Wykończenia zadaszeń takich jak wiaty, altany ogrodowe, domki na narzędzia. 

Specyfika produktu:

Mobirise
Dostępne kolory:
Produkt sprzedawany jest w 4 różnych kolorach: białym, ceglanym, grafitowym oraz brązowym.

Łatwa do utrzymania w czystości:
Powłoka tworzona przez farbę jest przystosowana do zmywania na mokro np. Karcherem, co znacznie ułatwia utrzymanie jej atrakcyjnego wyglądu.

Elastyczność.  
Utworzona powłoka jest wysoce elastyczna i odporna na spękania nawet w trakcie mrozów. UWAGA: Produkt osiąga spójność struktury, elastyczność i odpowiednią przyczepność dopiero po całkowitym wyschnięciu oraz zakończeniu procesu wiązania.

Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne
Powłoka tworzona przez farbę renowacyjną ŚMIG zachowuje elastyczność nawet podczas mrozów oraz jest wysoce odporna na czynniki atmosferyczne.

Wygoda w użyciu 
Zaletą produktu jest gotowość do natychmiastowego zastosowania po otwarciu opakowania oraz możliwość przerywania i wznawiania pracy w dowolnym momencie. Po zakończeniu pracy wiadro należy zamknąć, a przy kolejnym otwarciu masę można używać ponownie.

Czas wiązania
Proces wiązania produktu zachodzi w trakcie odparowania wody oraz poprzez promieniowanie UV (światło dzienne). Czas wiązania i wysychania uzależniony jest od tempa odparowania wody z masy. W przypadku warstwy o grubości 1-2 mm, w warunkach +20ºC i dobrego przewietrzania, farba wiąże w ciągu 3-4 godzin. Niższa temperatura otoczenia i podwyższona wilgotność wydłuża czas wiązania i wysychania farby. UWAGA: w temperaturze poniżej +10ºC proces wiązania nie zachodzi w ogóle.

Trwałość.
Powłoka tworzona przez farbę jest odporna na warunki atmosferyczne i spękania. Trwałość powłoki zależy od trwałości podłoża, sposobu przygotowania podłoża oraz aplikacji zgodnie z zaleceniami. Możliwe jest osiągnięcie trwałości powłoki nawet do 10 lat.

Wydajność.
Wydajność produktu różni się w zależności od podłoża, sposobu aplikacji oraz użytych narzędzi. Średnio 1L produktu wystarcza do pokrycia 2-3m2 powierzchni dwiema warstwami nakładanymi wałkiem. Powierzchnia ta będzie mniejsza w przypadku podłoży chłonnych takich jak gazobeton i większa w przypadku podłoży niechłonnych takich jak blacha.
Mobirise

Sposób użycia

1

Przygotowanie podłoża

Podłoże do zastosowania farby powinno być suche, oczyszczone i odtłuszczone. Podłoża ceramiczne oraz cementowe wymagają użycia gruntu przed zastosowaniem farby hydroizolacyjnej.

2

Przed malowaniem

Przed przystąpieniem do pracy farbę należy dokładnie wymieszać, by zapewnić jednolity kolor.

3

Nakładanie

Farbę należy nakładać za pomocą wałka, pędzla lub natryskowo, w co najmniej dwóch warstwach nakładanych krzyżowo, tzn. ruchami wałka lub pędzla w przeciwnym do poprzedniej warstwy kierunku. Aby zapewnić wodoszczelność powłoki należy zadbać o dokładne krycie całej powierzchni w każdej warstwie. Na dużych powierzchniach farbę można wylać z wiadra i równomiernie rozprowadzić wałkiem lub pędzlem. Na trudne podłoża, np. bardzo spękane w pierwszej warstwie zaleca się zatopić siatkę zbrojąca.

Uszczelnianie dużych szczelin

W przypadku uszczelniania dużych spękań i szczelin konieczne jest zastosowanie taśmy, najlepiej flizelinowej, która zapobiega wpływaniu farby w szczelinę oraz dodatkowo zbroi łączenie. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć dolewając do 5% czystej wody.

Naprawa starych pokryć dachowych:

Mobirise

Blacha

Mobirise

Dachówka

Mobirise

Papa

Mobirise

Gont

Sposób Użycia
Przed przystąpieniem do pracy farbę należy dokładnie wymieszać, by zapewnić jednolity kolor. Farbę należy nakładać za pomocą wałka, pędzla lub natryskowo, w co najmniej dwóch warstwach nakładanych krzyżowo, tzn. ruchami wałka lub pędzla w przeciwnym do poprzedniej warstwy kierunku. Aby zapewnić wodoszczelność powłoki należy zadbać o dokładne krycie całej powierzchni w każdej warstwie. Na dużych powierzchniach farbę można wylać z wiadra i równomiernie rozprowadzić wałkiem lub pędzlem. Na trudne podłoża, np. bardzo spękane w pierwszej warstwie zaleca się zatopić siatkę zbrojąca. W przypadku uszczelniania dużych spękań i szczelin konieczne jest zastosowanie taśmy, najlepiej flizelinowej, która zapobiega wpływaniu farby w szczelinę oraz dodatkowo zbroi łączenie. W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć dolewając do 5% czystej wody.
 
Opakowania
Produkt pakowany i sprzedawany jest w plastikowych wiaderkach, o litrażu 7 litrów. Wiadra powinny być przechowywane w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od 0°C do +40°C, najlepiej na paletach. Spiętrzenie palet jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi narażeniem towaru na zniszczenie, zaś osoby przebywające w pobliżu na utratę życia lub zdrowia.

Gwarancja
Okres przydatności produktu do użycia wynosi maks. 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. W tym okresie producent gwarantuje spełnienie podanych właściwości produktu, o ile został prawidłowo przechowywany i zastosowany zgodnie z przeznaczeniem, wytycznymi oraz przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP. Podczas magazynowania możliwe jest delikatne rozwarstwienie się produktu, jest to zjawisko naturalne dla powłok barwionych, przemieszanie farby przywraca zdatność do użycia. Produkt posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.
 
Dane Techniczne i bezpieczeństwo.
Skład chemiczny: mieszanka surowców mineralnych, dyspersji polimerowej, chemicznych dodatków modyfikujących i wody, o konsystencji gęstej, jednorodnej. Chronić przed dziećmi. W razie dostania się produktu do oka, przemyć oczy dużą ilością wody. Stosować zgodnie z przeznaczeniem, wytycznymi oraz przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP.
 
Zgodność z normą: PN-C-81907:2003
Wydajność:  2,25 kg/1 m2/1 mm
Ciężar właściwy:  1,5 kg/l
Temperatura aplikacji: od +10°C do +30°C
Mobirise