bootstrap templates

S-6 Glej do Gresu

ŚMIG S-6 jest wodo i mrozoodporną cementową zaprawą klejącą o klasie C1TE, co oznacza klej o obniżonym spływie (poniżej 0,5 mm) i wydłużonym czasie otwartym (30 min). W skład ŚMIG S-6 wchodzą: cement, odpowiednio wyselekcjonowane kruszywa, żywice syntetyczne i dodatki modyfikujące. 
Klej jest przeznaczony do klejenia gresu, glazury i terakoty oraz niewrażliwych na wilgoć oraz zabarwienie szarym cementem płytek kamiennych i cementowych, małego i średniego formatu (do 75 cm).

Właściwości

Klasa C1TE Klej normalnie wiążący o obniżonym spływie
Wygodne poziomowanie większych formatów
Układanie “od góry”
Wydłużony czas otwarty (30 min.)
Mrozoodporny
Wodoodporny
Format do 75cm
Klej jest przeznaczony do klejenia gresu, glazury i terakoty oraz niewrażliwych na wilgoć oraz zabarwienie szarym cementem płytek kamiennych i cementowych, małego i średniego formatu (do 75cm). Klej można stosować na poziomych i pionowych powierzchniach cementowych, betonowych, anhydrytach, tynkach cementowo-wapiennych i gipsowych. ŚMIG S-6 przystosowany jest do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nie należy go stosować w basenach i sadzawkach. Obniżony spływ kleju pozwala na układanie płytek “od góry”. Wydłużony czas otwarty pracy, a tym samym wolniejsze wysychanie zaprawy, umożliwia jednorazowe rozprowadzenie kleju na większej powierzchni, niż w przypadku typowej zaprawy cementowej, co ułatwia pracę zwłaszcza przy większych płytkach.


Wykonanie

1

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być trwałe, czyste, równe i wystarczająco suche. Jeżeli stabilność i trwałość powierzchni budzi wątpliwości zaleca się gruntowanie gruntem polimerowym np. preparatem ŚMIG K-15. Podłoże powinno być przygotowane i wysezonowane zgodnie z zaleceniami producenta. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4% dla podłoży betonowych i cementowych, 0,5% dla podłoży anhydrytowych 3% dla tynków na bazie cementu i wapna oraz 1% dla tynków gipsowych

2

Przygotowanie kleju

Zawartość worka należy wsypać do,zimnej i czystej wody wodociągowej(nie mineralnej ani morskiej!) w stosunku 250-300ml wody na 1kg suchego produktu(5-6l na 20kg worek), a następnie wymieszać mechanicznie spiralnym mieszadłem wolnoobrotowym, aż do uzyskania gładkiej, jednolitej masy. Większa ilość wody w zaprawie maksymalizuje czas otwarty kleju(bez przekroczenia ilości granicznej). Po wymieszaniu masę należy odstawić na 5-10 minut, po czym ponownie wymieszać, jest to czas potrzebny na dokładne rozpuszczenie dodatków zawartych w kleju.

3

Montaż płytek

Przed montażem klejone płytki należy osuszyć i oczyścić, mokra lub zapylona powierzchnia może zmniejszać przyczepność. Klej należy nakładać odpowiednio dobraną pacą zębatą. Dobór pacy jest uzależniony od formatu płytki (im większa płytka tym większy rozmiar zębów) i równości podłoża. W celu uzyskania najlepszych efektów, zaleca się najpierw rozprowadzić na podłożu oraz na płytce cienką warstwę kleju(na ostro) i natychmiast przystąpić do nakładania właściwej warstwy kleju przy użyciu pacy zębatej. Jednorazowo należy pokrywać podłoże taką ilością kleju, którą jest się w stanie obłożyć płytkami w ciągu 30 min. Jest to tzw. czas schnięcia otwartego, który może ulec skróceniu w temperaturach przekraczających 20°C, niskich wilgotnościach lub przy rozgrzanym podłożu. Jeżeli na rozprowadzonym kleju wytworzy się lekko sucha warstwa naskórka lub minie 30 min od nałożenia, należy klej rozprowadzić jeszcze raz. Rozprowadzenia kleju nie wolno moczyć, gdyż znacząco zmniejsza to przyczepność łączenia. Klej ŚMIG S-5 można stosować w temperaturach od +5°C do +30°C, nie powinno się wykonywać prac na silnie nasłonecznionym podłożu. 

Wygładzanie metodą mechaniczną

Umiarkowany ruch pieszy i spoinowanie podłóg dozwolone po 24 godzinach, natomiast ścian po 12 godzinach. Czas ten może ulec wydłużeniu przy warstwie kleju grubszej niż 10 mm i w warunkach podwyższonej wilgotności. W ciągu doby od przyklejenia płytek nie należy zalewać wodą, a w ciągu pierwszego tygodnia nie powinny być narażone na mocne nasłonecznienie i mróz.

5

Kolejna warstwa

Przed nałożeniem kolejnej warstwy gładzi, a także przed rozpoczęciem prac malarskich koniecznie należy usunąć pył z powierzchni lub związać go z podłożem. Usuwając pył stosować czyste miotełki, zaś do związania z podłożem Grunt Uniwersalny ŚMIG K-15. Gruntowanie należy wykonywać przy użyciu wałka malarskiego lub natrysku. Po usunięciu pyłu lub wyschnięciu gruntu wygładzona powierzchnia nadaje się do malowania.

SKŁADOWANIE
Składować w temp. od 0 do +35°C, chronić przed zamoczeniem. Palety składować w nie więcej niż trzech warstwach, poukładanych jedna na drugiej.
OPAKOWANIE I ODPADY
Do recyklingu przekazywać tylko puste opakowania. Pozostały produkt przekazać do utylizacji np. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w twoim regionie.

DANE TECHNICZNE
Kolor: Szary
Zakres zastosowania: Ściany i posadzki, wewnątrz i na zewnątrz
Temperatura pracy: 5-30°C
Grubość warstwy: Do 10mm
Czas otwarty pracy: Do 30min
Czas otwarty kleju jest zależny od warunków atmosferycznych, temperatury otoczenia i wilgotności. Można go wydłużać przygotowując klej o rzadszej konsystencji (większa ilość wody), mając jednak na uwadze, że korzystna dla ograniczenia spływu jest gęsta konsystencja.
Gwarancja: okres przydatności produktu do użycia wynosi maks. 12 miesięcy od daty produkcji. 

BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA!!! Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu. Działa drażniąco na skórę. Prace prowadzić zgodnie z przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP.