web maker

S-4 Klej do kuchni,
łazienki i salonu

ŚMIG S-4 jest wodoodporną zaprawą klejącą o klasie C1. W skład ŚMIG S-4 wchodzą: cement, odpowiednio wyselekcjonowane kruszywa, żywice syntetyczne i dodatki modyfikujące.
Klej jest przeznaczony do klejenia glazury, terakoty, mozaiki ceramicznej oraz niewrażliwych na wilgoć oraz zabarwienie szarym cementem płytek kamiennych i cementowych, małego i średniego formatu

Właściwości

Klasa C1 - klej normalnie wiążący
Wodoodporny
Do wnętrz
Ściany i podłogi
Do glazury i terakoty
Średni i mały format
Klej jest przeznaczony do klejenia glazury, terakoty, mozaiki ceramicznej oraz niewrażliwych na wilgoć oraz zabarwienie szarym cementem płytek kamiennych i cementowych, małego i średniego formatu. Klej można stosować na poziomych i pionowych powierzchniach cementowych, betonowych, anhydrytach, tynkach cementowo-wapiennych i gipsowych.
ŚMIG S-4 przystosowany jest do użytku wewnątrz budynków. Nie należy go stosować w basenach i sadzawkach, natomiast w przypadku układania płytek na ogrzewaniu podłogowym, tarasach i balkonach lub powierzchniach odkształcalnych (płyty g-k/płyty osb) zalecamy zastosowanie kleju o klasie odkształcalności S1 np. klej ŚMIG S-3 (o klasie C1S1). 

Wykonanie

1

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być trwałe, czyste, równe, zaspoinowane i wystarczająco suche. Jeżeli stabilność powierzchni budzi wątpliwości zaleca się gruntowanie preparatem ŚMIG K-15. Świeżo położone podłoże powinno zostać wysezonowane. Podłoża cementowe, tj. tynki cementowe i cementowo-wapienne ok. tygodnia na każdy centymetr grubości. Tradycyjne podłoża cementowe sezonować co najmniej 28 dni. Jeżeli założono ogrzewanie podłogowe przed położeniem kleju należy wygrzać podłoże. Podłoża betonowe sezonować co najmniej 3 miesiące. Odpowiednio wytrzymałe podłoża anhydrytowe przed położeniem kleju należy wygrzać. Odpowiednio wytrzymałe tynki gipsowe, podłoża anhydrytowe i tynki gipsowe wewnątrz budynku (np. odpowiedniej grubości płyty OSB czy MFP, zamontowane zgodnie z wytycznymi producenta) należy zagruntować preparatem ŚMIG K-15

2

Sporządzenie zaprawy

Zawartość worka należy wsypać do zimnej i czystej wody wodociągowej (nie mineralnej ani morskiej!) w stosunku 225-275 ml wody na 1 kg suchego produktu (4,5-5,5 l na 20 kg, a następnie wymieszać mechanicznie spiralnym mieszadłem wolnoobrotowym, aż do uzyskania gładkiej, jednolitej masy. Większa ilość wody w zaprawie maksymalizuje czas otwarty kleju (bez przekroczenia ilości granicznej). Po wymieszaniu masę należy odstawić na 5-10 minut, po czym ponownie wymieszać, jest to czas potrzebny na dokładne rozpuszczenie dodatków zawartych w kleju.

3

Nakładanie kleju

Klej należy nakładać odpowiednio dobraną pacą zębatą. Dobór pacy jest uzależniony od formatu płytki (im większa płytka tym większy rozmiar zębów) i równości podłoża. W celu uzyskania najlepszych efektów, zaleca się najpierw rozprowadzić na podłożu oraz na płytce cienką warstwę kleju (na ostro) i natychmiast przystąpić do nakładania właściwej warstwy kleju przy użyciu pacy zębatej. Jednorazowo należy pokrywać podłoże taką ilością kleju, którą jest się w stanie obłożyć płytkami w ciągu 20 min. Jest to tzw. czas schnięcia otwartego, który może ulec skróceniu w temperaturach przekraczających 20°C, niskich wilgotnościach lub przy rozgrzanym podłożu. Jeżeli na rozprowadzonym kleju wytworzy się lekko sucha warstwa naskórka lub minie 20 min od nałożenia, należy klej rozprowadzić jeszcze raz. Rozprowadzonego kleju nie wolno moczyć, gdyż znacząco zmniejsza to przyczepność łączenia. Klej ŚMIG S-4 można stosować w temperaturach od +5°C do +30°C, nie powinno się wykonywać prac na silnie nasłonecznionym podłożu. 

Montaż płytek

Płytki należy dociskać do kleju. Zapewni to maksymalne wykorzystanie właściwości wiążących kleju ŚMIG S-4. Po ułożeniu płytek, całą powierzchnię należy chronić przed działaniem wody przez co najmniej dobę, a przed działaniem mrozu i silnego nasłonecznienia przez 5-7 dni.
Umiarkowany ruch pieszy i spoinowanie podłóg dozwolone po 24 godzinach, natomiast ścian po 12 godzinach. Czas ten może ulec wydłużeniu przy warstwie kleju grubszej niż 10 mm i w warunkach podwyższonej wilgotności. W ciągu doby od przyklejenia płytek nie należy zalewać wodą, a w ciągu pierwszego tygodnia nie powinny być narażone na mocne nasłonecznienie i mróz.

DANE TECHNICZNE

SKŁADOWANIE
Składować w temp. od 0 do +35°C, chronić przed zamoczeniem. Palety składować w nie więcej niż trzech warstwach, poukładanych jedna na drugiej.
OPAKOWANIE I ODPADY
Do recyklingu przekazywać tylko puste opakowania. Pozostały produkt przekazać do utylizacji np. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w twoim regionie.

DANE TECHNICZNE
Kolor: Szary
Zakres zastosowania: Wewnętrzne ściany i posadzki
Temperatura pracy:  5-30°C
Grubość warstwy: Do 10 mm
Czas otwarty pracy: Do 20 min
Czas otwarty kleju jest zależny od warunków atmosferycznych, temperatury otoczenia i wilgotności. Można go wydłużać przygotowując klej o rzadszej konsystencji (większa ilość wody), mając jednak na uwadze, że korzystna dla ograniczenia spływu jest gęsta konsystencja.
Gwarancja: okres przydatności produktu do użycia wynosi maks. 12 miesięcy od daty produkcji. 

BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA!!! Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu. Działa drażniąco na skórę. Prace prowadzić zgodnie z wytycznymi oraz przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP. Więcej informacji na: www.smig.pl i po odczytaniu kodu QR.