free website templates

Supermocna Masa Szpachlowa

do łączenia płyt g-k bez taśmy oraz do naprawy uszkodzeń

Dostępne opakowania: 1,5 / 5 / 10 / 17 kg

ŚMIG C-50 Supermocna Masa Szpachlowa do łączenia płyt g-k bez taśmy przeznaczona jest do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych zarówno o profilu fabrycznym, jak również o krawędziach ręcznie fazowanych. 

Jej wysoka elastyczność i wytrzymałość zapewnia trwałość połączeń bez konieczności stosowania taśmy wzmacniającej. ŚMIG C-50 służy także do uzupełniania pęknięć, rys i ubytków powstałych na powierzchni ścian i sufitów. 

Właściwości

• Kolor
ŚMIG C-50 zarówno w postaci mokrej pasty, jak i po związaniu i wyschnięciu ma kolor biały.

• Elastyczna i odporna na spękania
Masa ŚMIG C-50 dzięki polimerowym sieciom powiązań po wyschnięciu i związaniu jest wysoce elastyczna i odporna na spękania. UWAGA! Produkt osiąga trwałość struktury, elastyczność i odpowiednią przyczepność dopiero po całkowitym wyschnięciu oraz zakończeniu procesu wiązania.  

• Ekonomiczna i wygodna w użyciu
Masa ŚMIG C-50 przeznaczona jest do natychmiastowego użycia zaraz po otwarciu opakowania. Prace można przerywać w dowolnym momencie, dokładnie zamykając wiadro. Po kolejnym otwarciu masę można używać ponownie. ŚMIG C-50 należy nakładać prosto z wiadra bez jakichkolwiek zabiegów przygotowawczych. Znacząco podnosi to komfort pracy i przyczynia się do oszczędności czasu nawet o 10% (poprzez pominięcie szeregu czynności związanych z przygotowaniem tradycyjnych zapraw gipsowych). Dzięki możliwości wykorzystania całej zawartości wiadra, masa jest także bardziej ekonomiczna od zapraw przygotowywanych tradycyjnie. Podczas przygotowywania mieszanki z suchej zaprawy często zdarza się, iż duża część przygotowanego materiału nie jest wykorzystana, wiąże i nadaje się jedynie do wyrzucenia. Z gotowymi masami takie marnotrawstwo nie ma miejsca, gdyż nakładamy z wiaderka tylko taką ilość materiału, jaka jest niezbędna, resztę możemy użyć w późniejszym czasie, należy jedynie szczelnie zamknąć opakowanie.

• Szerokość warstwy
Krawędzie płyt profilowanych fabrycznie montować ze szczeliną szerokości 3-5 mm. Krawędzie ciętych płyt sfazować pod kątem 45º, zagruntować Gruntem Uniwersalnym K-15 i montować ze szczeliną 1-2 mm.

• Czas wiązania
Czas wiązania zaprawy wynosi około 1-2 godzin w przypadku warstwy o grubości 1 mm oraz ok. 24 godziny w przypadku warstwy o grubości 5 mm (w temperaturze +20°C przy dobrej wentylacji. Czas wiązania może wydłużyć się, bądź skrócić w zależności od temperatury. Temperatura poniżej +10°C powoduje ustanie reakcji wiązania.

• Wytrzymałość połączeń
Podatność spoin na pękanie spowodowana jest niską wytrzymałością połączeń wykonywanych tradycyjnie z gipsu szpachlowego i taśmy papierowej. Jej wytrzymałość wynosi ok. 320 N, podczas gdy wytrzymałość typowej płyty osiąga przeciętnie 520 N. Masa szpachlowa ŚMIG C-50 zbrojona siecią polimerowych łańcuchów gwarantuje wyższą wytrzymałość spoin nawet bez użycia taśmy.


Badania przeprowadzono zgodnie z Normą Europejską EN 13963 pkt. 5.8.1 metodą „do pojawienia się pierwszych pęknięć”.

Płyta gipsowo-kartonowa wykończona następującymi warstwami: Wytrzymałość na rozciąganie [N]:
Płyta o profilu fabrycznym z jedną warstwą C-50285
Płyta o profilu fabrycznym zagruntowana
gruntem K-15 i pojedynczą warstwą C-50
356
Płyta o profilu fabrycznym zagruntowana
gruntem K-15 i pojedynczą warstwą C-50,
wzmocniona taśmą papierową
381
Płyta o krawędziach sfazowanych 45º z jedną
warstwą C-50, wzmocniona taśmą papierową
528
Płyta o krawędziach sfazowanych 45º
zagruntowana gruntem K-15 i pojedynczą warstwą C-50, wzmocniona taśmą papierową
546

Wykonanie

Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych
bez taśmy wzmacniającej

1

Przygotowanie podłoża

Przed rozpoczęciem spoinowania należy odpowiednio przygotować powierzchnię styków płyt. Płyty powinny być trwale przymocowane do konstrukcji nośnej, suche, pozbawione pyłu, kurzu. Ostre krawędzie należy sfazować, odpylić i zagruntować Gruntem Uniwersalnym ŚMIG K-15. W narożnikach i kątach obsadzić kątowniki.

2

Wypełnianie

Przestrzeń pomiędzy krawędziami należy wypełnić masą
C-50 za pomocą szpachelki, trzymając ją pod kątem umożliwiającym dokładne wciśnięcie masy w szczelinę. Pozostawić do wyschnięcia. Po 24 godzinach nałożyć kolejną warstwę masy C-50. 

Wygładzanie

Ostateczne wygładzenie z powierzchnią płyty należy wykonać po całkowitym wyschnięciu zaprawy, poprzez szlifowanie siatką poliwęglanową lub papierem ściernym nr 80-150.Celem ułatwienia procesu szlifowania do wykonania warstwy wykończeniowej zaleca się stosować gładź szpachlową ŚMIG A-2 lub A-6.

Wykańczanie

Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaprawy, a także przed rozpoczęciem prac malarskich należy usunąć pył lub związać go Gruntem Uniwersalnym K-15. Dla uzyskania odpowiedniej jakości powłok malarskich zaleca się także wyrównanie chłonności płyt i spoin poprzez pokrycie całości Gruntem ŚMIG K-15

Uzupełnianie ubytków i pęknięć

1

Naprawa

Naprawę powierzchni należy wykonywać miejscowo wciskając masę w miejsce ubytku, pod warunkiem, iż ubytki nie są szersze niż 5 mm.

2

2 warstwa

Po wyschnięciu nałożyć drugą warstwę.

Wygładzanie

W celu uzyskania idealnej gładkości szlifować siatką poliwęglanową lub papierem ściernym 80-150.

Wykańczanie

Przed nałożeniem kolejnej warstwy zaprawy, a także przed rozpoczęciem prac malarskich należy usunąć pył Gruntem ŚMIG K-15.

Zastrzeżenia
Produktu nie należy stosować na płyty zawilgocone (możliwość zmiany wymiarów płyty podczas dosychania, co może skutkować spękaniem masy do spoinowania) i objętych korozją biologiczną. Przed nałożeniem nie należy moczyć powierzchni wodą, ani nie gruntować niesprawdzonymi gruntami. Nie należy stosować masy w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza na stałe przekracza 70%. Wilgoć pojawiająca się okresowo, np. w pralniach, kuchniach czy łazienkach, nie jest szkodliwa. W czasie schnięcia zaprawy należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Produktu nie należy stosować do wypełniania spoin i ubytków szerszych niż 5 mm. W razie konieczności przemieszać przed użyciem.

Opakowania
Produkt pakowany i sprzedawany jest w plastikowych wiaderkach, o masie 1.5, 5, 10, 17 kg. Wiadra powinny być przechowywane w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od 0 do +40°C, najlepiej na paletach. Spiętrzenie palet jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi narażeniem towaru na zniszczenie, zaś osoby przebywające w pobliżu na utratę życia lub zdrowia.

GWARANCJA
Okres przydatności produktu do użycia wynosi maks. 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. W tym okresie producent gwarantuje spełnienie podanych właściwości produktu, o ile został prawidłowo przechowywany i zastosowany zgodnie z przeznaczeniem, wytycznymi oraz przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP. 
Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny.

DANE TECHNICZNE
Skład chemiczny: mieszanka surowców mineralnych, dyspersji polimerowej, chemicznych dodatków modyfikujących i wody, o konsystencji tiksotropowej pasty.
Zgodność z normami: EN 13963:2005; EN 13963:2005/AC:2006
Przyczepność do płyty g-k: ≥ 0,25 N/mm2
Reakcja na ogień: klasa A2-s1,d0
Wytrzymałość na zginanie: 355 N
Ciężar właściwy: 1,5 kg/
l Temperatura aplikacji: od +10 do +40°C
Temperatura przechowywania: od 0 do +40°C
Wydajność dla spoiny o krawędziach fabrycznych: 0,4 kg/mb
Wydajność dla spoiny o krawędziach ściętych 45º: 0,3 kg/mb
Praktyczna wydajność na jednostkę powierzchni: ok. 0,5 kg/m2
Czas wiązania przy warstwie 1 mm: 1-2 h przy temp. +20°C i wilgotności 50%
Maksymalna szerokość spoiny: 5 mm