online web builder

Biała Gotowa
Gładź Szpachlowa

Dostępne opakowania: 1,5 / 5 / 15 / 20 kg

ŚMIG A-2 Biała Gotowa Gładź Szpachlowa przeznaczona jest do wygładzania powierzchni ścian i sufitów oraz do wypełniania niewielkich ubytków i rys na tynkach wewnątrz budynków. 


A-2 można stosować także do łączenia płyt gipsowo-kartonowych z taśmą wzmacniającą. Gładź tworzy trwałe i śnieżnobiałe podłoże pod powłoki malarskie i tapety.

Właściwości

• Kolor
ŚMIG A-2 zarówno w postaci mokrej zaprawy jak i gotowej gładzi ma kolor biały.

• Elastyczna i odporna na spękania
Gładź ŚMIG A-2 po wyschnięciu i związaniu jest wysoce elastyczna i odporna na spękania. UWAGA! Produkt osiąga trwałość struktury, elastyczność i odpowiednią przyczepność dopiero po całkowitym wyschnięciu oraz zakończeniu procesu wiązania.  

• Ekonomiczna i wygodna w użyciu
Gładź ŚMIG A-2 przeznaczona jest do natychmiastowego użycia zaraz po otwarciu opakowania. Prace można przerywać w dowolnym momencie, dokładnie zamykając wiadro. Po kolejnym otwarciu gładź można używać ponownie. ŚMIG A-2 należy nakładać prosto z wiadra bez jakichkolwiek zabiegów przygotowawczych. Znacząco podnosi to komfort pracy i przyczynia się do oszczędności czasu nawet o 10% (poprzez pominięcie szeregu czynności związanych z przygotowaniem tradycyjnych zapraw gipsowych). Dzięki możliwości wykorzystania całej zawartości wiadra, masa jest także bardziej ekonomiczna od zapraw przygotowywanych tradycyjnie.

• Wysoka przyczepność do podłoża
Przyczepność do podłoża gładzi ŚMIG A-2 zdecydowanie przerasta wymagania normy.

• Grubość warstwy
Dzięki możliwości zastosowania bardzo cienkiej warstwy - cieńszej niż 1 mm, podczas pracy można zmniejszyć zużycie materiału. Maksymalna grubość jednorazowo nakładanej warstwy wynosi do 5 mm. W przypadku grubszych warstw po wyschnięciu mogą pojawiać się spękania powierzchni.

• Czas wiązania
Czas wiązania zaprawy wynosi około 1-2 godzin w przypadku warstwy o grubości 1 mm oraz ok. 24 godziny w przypadku warstwy o grubości 5 mm (w temperaturze +20°C przy dobrej wentylacji). Czas wiązania może wydłużyć się, bądź skrócić w zależności od temperatury i wilgotności. Temperatura poniżej +10°C powoduje ustanie reakcji wiązania.

Wykonanie

Wygładzanie metodą
szlifowania na sucho

1

Przygotowanie podłoża

Produkt można stosować na wszelkie typowe podłoża budowlane w tym na powierzchnie drewnopochodne i odkształcalne oraz na stare powłoki malarskie - o ile podłoże jest trwałe, czyste i suche. Podłoże powinno być dostatecznie nośne, czyste, pozbawione tłuszczu, sadzy, obsypujących się warstw oraz nietrwałych powłok malarskich (czyszczenia należy dokonać przy pomocy wody pod ciśnieniem lub detergentów). Zwilżanie podłoża jest niewskazane, bowiem obniża przyczepność produktu.
Zabieg gruntowania nie jest konieczny. Jeżeli stabilność
podłoża budzi wątpliwości zaleca się zastosowanie Gruntu Uniwersalnego ŚMIG K-15.

2

Nakładanie

Produkt nadaje się do nakładania maszynowego lub ręcznego prosto z wiadra, przy użyciu czystych narzędzi ze stali nierdzewnej. Szpachlowanie należy wykonywać w temperaturze od +10 do +40°C. Rozprowadzać warstwami o grubości do 5 mm. Kolejna warstwa może być nakładana po zupełnym stwardnieniu poprzedniej.

3

Wygładzanie metodą szlifowania na sucho

Szlifowanie na sucho polega na jednorazowym lub dwukrotnym nałożeniu gładzi na mokro i zeszlifowaniu nierówności po wyschnięciu. Wstępne szlifowanie należy wykonać za pomocą papieru ściernego lub siatki szlifującej nr 80-100. Do ostatecznego szlifowania użyć papieru lub gąbki ściernej nr 180-240. Jeżeli powierzchnia pierwszej warstwy nie jest idealnie równa zaleca się miejscowe uzupełnienie, bądź nałożenie cieńszej warstwy masy.

Wygładzanie metodą mechaniczną

Gładź przeznaczona jest także do wygładzania mechanicznego, przy pomocy szlifierki do gipsu - tzw. „Żyrafy”. Mechaniczne wygładzanie znacznie redukuje wydzielanie pyłu, dzięki mechanizmowi odsysania za pomocą dodatkowego odkurzacza.

5

Kolejna warstwa

Przed nałożeniem kolejnej warstwy gładzi, a także przed rozpoczęciem prac malarskich koniecznie należy usunąć pył z powierzchni lub związać go z podłożem. Usuwając pył stosować czyste miotełki, zaś do związania z podłożem Grunt Uniwersalny ŚMIG K-15. Gruntowanie należy wykonywać przy użyciu wałka malarskiego lub natrysku. Po usunięciu pyłu lub wyschnięciu gruntu wygładzona powierzchnia nadaje się do malowania.

Zastrzeżenia
ŚMIG A-2 nadaje się wyłącznie do stosowania wewnątrz budynków. Nie powinno się nakładać produktu na metale, tworzywa sztuczne i szkło. Nie należy stosować gładzi w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza na stałe przekracza 70%. Wilgoć pojawiająca się okresowo, np. w pralniach, kuchniach czy łazienkach, nie jest szkodliwa. W czasie schnięcia zaprawy należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczeń. Produktu nie należy stosować do wypełniania ubytków głębszych niż 5 mm. W razie konieczności przemieszać przed użyciem.

Opakowania
Produkt pakowany i sprzedawany jest w plastikowych wiaderkach, o masie 1.5, 5, 15 i 20 kg. Wiadra powinny być przechowywane w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od 0 do +40°C, najlepiej na paletach. Spiętrzenie palet jest zabronione. Nieprzestrzeganie tego zakazu grozi narażeniem towaru na zniszczenie, zaś osoby przebywające w pobliżu na utratę życia lub zdrowia.

GWARANCJA
Okres przydatności produktu do użycia wynosi maks. 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. W tym okresie producent gwarantuje spełnienie podanych właściwości produktu, o ile został prawidłowo przechowywany i zastosowany zgodnie z przeznaczeniem, wytycznymi oraz przy zachowaniu zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP. 
Produkt posiada Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny.

DANE TECHNICZNE
Skład chemiczny: mieszanka surowców mineralnych, dyspersji polimerowej, chemicznych dodatków modyfikujących i wody, o konsystencji tiksotropowej pasty.
Zgodność z normami: EN 15824:2017, EN 13963:2005, EN, 13963:2005/AC:2006
Przyczepność do podłoża: ≥ 0,4 MPa
Reakcja na ogień: A2 - s1, d0
Wytrzymałość na zginanie: 300 N
Ciężar właściwy: 1,65 kg/l
Temperatura aplikacji: od +10 do +40°C
Temperatura przechowywania: od 0 do +40°C
Wydajność przy warstwie 1 mm: ok. 2 kg/m2
Czas wiązania przy warstwie 1 mm: 1-2 h przy temp. +20°C i wilgotności 50%
Maksymalna grubość jednej warstwy: 5 mm